Прашања?   +389 2 3232 982   info@panterfarm.com
ЗДРАВЈЕТО ДОАЃА ОД ПРИРОДАТА!
моб. 078 388 898

МАСЛО ОД ЦРНО СЕМЕ (NIGELA SATIVA)

med-12

МАСЛО ОД ЦРНО СЕМЕ (NIGELA SATIVA)

Маслото од Црно Семе се користело уште многу одамна во традиционалната народна медицина, а и ден денес се користи во превентивни и терапевтски цели особено во земјите во развој.  Лековитоста на ова масло со тек на времето привлекувала се поголемо внимание и направени се бројни студии во Светот кои ги потврдуваат неговото лековито и заштитно дејство

Product Description

Потврда за лековитото и заштитно дејство:

  • Поради своето антиоксидативно, антибактериско, антихистаминско, антихипертензивно, хипогликемиско, антифунгално, антиинфламаторно, антиканцерогено и имуномодулаторно дејство Маслото од Црно Семе се користи за превенција и лекување на повеќе болести како бронхијална астма, хипертензија, шекерна болест, карцином,кожни заболувања итн.,а полезно делува и на болестите на гастроинтестиналниот тракт. Се тврди во студијата објавена во:  Avicenna J Phytomed.2016 Jan-Feb;6(1):9-20.Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent, thymoquinone: a review.Shakeri F1Gholamnezhad Z1Mégarbane B2Rezaee R3Boskabady MH1.
  • Маслото од Црно семе ги заштитува нашите клетки од дејството на слободните радикали на кои секојдневно сме изложени, тоа делува како моќен антиоксиданс, а истовремено има и антимикробно дејство, објавено во: J Food Sci Technol.2015 Oct;52(10):6136-42. doi: 10.1007/s13197-015-1785-4. Epub 2015 Mar 27.Health-promoting value and food applications of black cumin essential oil: an overview.Hassanien MF1Assiri AM2Alzohairy AM3Oraby HF4.
  • Маслото од Црно Семе има антиоксидативно, противвоспалително, имуномодулаторно, антимикробно, антитуморско дејство се потврдува со: Int Immunopharmacol.2005 Dec;5(13-14):1749-70. Epub 2005 Jul.Immunomodulatory and therapeutic properties of the Nigella sativa L. seed.Salem ML1.
  • Маслото има антинеопластично и цитопротективно дејство, нуди заштита од нефро и хепатотоксичност без оглед на причинителот на токсичноста(болест или хемикалија), се тврди во студијата објавена во . Phytother Res.2003 Apr;17(4):299-305.Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa.Ali BH1Blunden G.

Contact Info

Phone: +389 2 3232 982
Phone: +389 2 3298 985
Mobile: 078 388 898
Mobile: 078 388 899
Email: astrapan@gmail.com
Email: panterfax@gmail.com
Facebook: Facebook Fan Page